POGOJI ZA ODKUP ZAPADLIH TERJATEV:


  • Registracija podjetja: Dokumentacija, ki potrjuje zakonito registracijo vašega podjetja.
  • Davčna številka podjetja: Veljavna davčna številka podjetja.
  • Seznam zapadlih terjatev: Podroben seznam terjatev, ki jih želite prodati, vključno z informacijami o dolžniku, znesku dolga in datumu zapadlosti.
  • Dokaz o veljavnosti terjatev: Dokumentacija, ki dokazuje veljavnost terjatve, na primer podpisane pogodbe, račune, pisna komunikacija z dolžnikom, opomini, itd.
  • Dokaz o neuspešnih poskusih izterjave: Dokumentacija, ki kaže, da ste se že poskušali izterjati dolg, na primer pisni opomini, zapisniki o telefonskih klicih, e-poštna sporočila, itd.
  • Dolžnikova finančna informacija: Če je na voljo, informacije o finančnem stanju dolžnika, ki bi lahko vplivale na izterljivost dolga.
POGOJI ZA ODKUP NEZAPADLIH TERJATEV
  • Naziv in sedež podjetja
  • Davčna številka podjetja
  • Seznam terjatev, ki jih želite prodati ( s podrobnostmi o dolžniku in znesku dolga)
  • Dokaz o veljavnosti terjatev (npr. podpisane pogodbe, račune, itd.)