Vprašanja in odgovori (FAQ):

1. Vprašanje: Kdo se lahko prijavi za kredit pri "Enostavni krediti"?

Odgovor: Za kredit se lahko prijavijo vse pravne osebe, registrirane v Sloveniji, ki so bile v poslovanju vsaj 6 mesecev.


2. Vprašanje: Kakšna je najnižja in najvišja možna vrednost kredita, ki ga ponujate?

Odgovor: Ponujamo kredite v razponu od 5.000€ do 25.000€, odvisno od potreb in kreditne sposobnosti vašega podjetja.


3. Vprašanje: Kaj potrebujem za pridobitev kredita?

Odgovor: Za začetek potrebujete izpis prometa za zadnje tri mesece, osebni dokument zakonitega zastopnika in davčno številko podjetja.


4. Vprašanje: Kakšna je razlika med zapadlimi in nezapadlimi terjatvami?

Odgovor: Zapadle terjatve so tiste, katerih plačilni rok je že potekel, medtem ko nezapadle terjatve še niso dosegle svojega plačilnega roka.


5. Vprašanje: Kako dolgo traja, da prejmem odločitev o odobritvi kredita?

Odgovor: Po prejemu vse potrebne dokumentacije praviloma v 24 urah prejmete odločitev o odobritvi kredita.


6. Vprašanje: Kakšne so obrestne mere za kredite, ki jih ponujate?

Odgovor: Obrestne mere se razlikujejo glede na trajanje kredita in kreditno sposobnost podjetja. Za natančen izračun se obrnite na našo ekipo.


7. Vprašanje: Ali je možno predčasno odplačilo kredita?

Odgovor: Da, predčasno odplačilo kredita je možno brez dodatnih stroškov ali sankcij.


8. Vprašanje: Kakšna dokumentacija je potrebna za odkup zapadlih terjatev?

Odgovor: Za odkup zapadlih terjatev potrebujemo podrobnejšo dokumentacijo o terjatvah, vključno s podrobnostmi o dolžniku, znesku terjatve, datumom zapadlosti in drugimi relevantnimi podatki. Za podroben seznam se obrnite na našo ekipo.